Litt om massasje

Massasje er en av de eldste helseforebyggende metoder man kjenner til. Allerede i år 2698 f. Kr. ble kinesernes viten om dette nedtegnet i deres visdomsbøker. Også Hippokrates, legekunstens far, pekte på massasjens terapeutiske virkemidler.

Det var svenske Per Henrik Ling (1776-1839) som innførte massasje til Norden. Han la grunnlaget for svensk klassisk massasje, eller det vi i dag kaller klinisk eller klassisk massasje. Han kombinerte sine kunnskaper om gymnastikk og fysiologi med kinesiske, egyptiske, greske og romerske teknikker.

Det finnes hundrevis av ulike massasjemetoder, men de fleste bygger på svensk klassisk massasje. Dette er også den mest anvendte massasjemetoden i Vesten.


De viktigste oppgavene til en massør/massasjeterapeut er:

  • Å se på kroppen som en helhet hvor fagområdet vårt er muskler, skjelett og ledd
  • Å arbeide med massasje og muskeltøyninger for å fremme bedre helse
  • Å utrede og behandle enkle dysfunksjoner og smertetilstander i bevegelsesapparatet
  • Å gi en avslappende velvære massasje
  • Å gi råd om arbeidstillinger samt trenings– og tøyningsøvelser for å forebygge belastningsplager